با حضور سرلشکر صفوی؛
فیلم/ همایش ملی پدافند شیمیایی
{$sepehr_media_158526_400_300}