سردار جلالی در برنامه تلویزیونی «راز»
در جنگ‌های بیولوژیک فاعل همیشه مجهول است