عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای:
آمریکایی ها برای خارج کردن رقبای خودشان از میدان هر اقدامی را انجام می دهند
به گزارش پایداری ملی، «محمد ابراهیم رضایی» با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی احتمال حمله بیولوژیکی از طرف آمریکا گفت: از آمریکایی ها همه چیز برمی آید چراکه انسانیت و شرف و شاخصه های انسانی برایشان باقی نمانده است،برای خارج کردن رقبای خودشان بویژه چین ،روسیه و ایران از میدان هر اقدامی را انجام می دهند.


عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آمریکا از انجام اقدامات رودرو با برخی کشورها ناتوان است و به همین دلیل به اقداماتی نظیر تحریم های اقتصادی و حمله های بیولوژیک روی آورده است.

 

وی بیان کرد: آمریکا جنگ بیولوژیک را علیه ملت ها آغاز کرده است و همانطور که سازمان پدافند غیرعامل هم اشاره کرده بود و از قبل هم پیش بینی شده بود این کار را آمریکایی ها با برنامه ریزی انجام دادند و درست است که خودشان هم امروز گرفتار شدند.

 

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی  تاکید کرد: احتمال این حمله بیولوژیک از طرف رهبری مطرح شده است و قرار شده است نیروهای مسلح این احتمال را بررسی کنند و احتمالا قراین و شواهد آن نیز به زودی منتشر می شود که چهره پلید آمریکایی ها نیز برای همه مشخص می شود.

 

وی خاطر نشان کرد: آمریکایی ها از این کارها زیاد انجام داده اند و از اینکه میلیون ها نفر انسان هم از بین بروند واهمه ای ندارند.

منبع: شبستان