برگزاری جلسه قرارگاه پدافند زیستی استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار پایداری ملی، آقایی مدیرکل پدافند غیرعامل استان از اهمیت بسزای فعال بودن قرارگاه پدافند زیستی خبر داد. ایشان جنگ را یک واژه اجتماعی و انکارناپذیر دانستند و اظهار داشتند که جنگ می تواند بصورت عامل و غیرعامل یا انسان ساخت اتفاق بیفتد و برای مقابله با چنین تهدیداتی بایستی بروز بوده و آسیب‌ها و تهدیدات مرتبا رصد شود تا زیرساخت های زیستی از هرگونه آسیب در امان بوده و بتواند تداوم خدمات رسانی در شرایط اضطراری را داشته باشد.

وی در ادامه اظهار داشت امروزه پدافند غیرعامل کم هزینه‌ ترین و صلح آمیزترین گزینه دفاع است. کشورهای پیشرفته در این راستا میلیاردها دلار هزینه و مرکز پژوهش و مطالعات زیستی را راه اندازی نموده است، لذا دفاع زیستی در کشور ما باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و با توجه به اهمیت قرارگاه پدافند زیستی و کارگروه‌های قرارگاه باید بصورت مرتب و ماهانه نسبت به شناسایی آسیب‌ها و تهدیدات و ارائه راهکارهای لازم در برابر هرگونه تهدیدات احتمالی زیستی در استان اقدام لازم را بعمل آورند.

در ادامه این جلسه گل محمدزاده، معاون هماهنگی سپاه عاشورا در خصوص اهمیت قرارگاه پدافند زیستی مطالبی را بیان داشتند و بر تشکیل به موقع جلسات قرارگاه و کارگروه‌های تخصصی آن در حوزه های مختلف و احصاء تهدیدات و آسیب های احتمالی حوزه زیستی و ارائه راهکارهای لازم در استان تاکید نمودند.

در پایان جلسه، اعضاء قرارگاه در خصوص حوزه های پدافند زیستی اظهارنظر نموده و جهت مقابله با تهدیدات متصور به بیان نکته نظرات پرداختند.