عضو ائتلاف سائرون عراق:
مداخلات آمریکا در امور داخلی عراق پذیرفتنی نیست
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، «نبیل الطرفی» رئیس فراکسیون پارلمانی «سائرون» عراق دخالت های آمریکا در امور این کشور را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: دخالت های کینه توزانه واشنگتن در عراق به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. ما مداخلات خارجی در عراق را برنمی تابیم.

این نماینده پارلمان عراق همچنین اظهار داشت: مسأله تشکیل دولت یک مسأله ملی است و هیچ نیازی به دخالت های خارجی ندارد. 

الطرفی در اظهارات خود همچنین نسبت به مداخلات واشنگتن در مسأله تشکیل دولت هشدار داد.