آذربایجان شرقی
کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل در کمیته امداد امام خمینی (ره)
به گزارش خبرنگار پایداری ملی، در این کارگاه آموزشی، آقایی مدیرکل پدافند غیرعامل استان ضمن تشریح مبانی پدافند غیرعامل و ارائه مطالبی در خصوص تاریخچه، اهداف و رسالت پدافند غیرعامل، به تغییر مداوم ماهیت آسیب ها و تهدیدات در عصر کنونی اشاره کرد. وی با توضیح اینکه جهت کاهش آسیب های ناشی از جنگ های مدرن باید لحظه به لحظه تهدیدات رصد و پایش شود، لزوم اتخاذ راهکارهای علمی و تخصصی را برای مقاومت و مقابله با این نوع تهدیدات ضروری برشمرد.

آقایی در ادامه به آسیب هایی که ممکن است در صورت عدم توجه به الزامات پدافند غیرعامل بر پیکره و کالبد یک جامعه وارد شود، اشاره کرد و در خصوص مشکلاتی که اکنون در استان، به دلیل عدم رعایت این الزامات بوجود آمده، توضیحاتی ارائه نمود.

مدیر کل پدافند غیرعامل در انتها هدف دشمن را بر هم زدن نظم جامعه با اعمال فشارهای مختلف بر مردم دانست که برخی آحاد مردم از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)  در برابر این فشارها آسیب پذیرترند و رسالت پدافند غیرعامل صیانت از مردم در برابر این فشار است. وی مصون سازی تمام زیرساخت ها را برای مقابله با تهدیدات جنگ نرم، مهم دانسته و گفت: لازمه این مصون سازی، آموزش، تمرین، برنامه ریزی و ایجاد آمادگی در برابر تهدیدات است.