تصمیم رئیس جمهور آمریکا وقتی که پهپاد آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت
{$sepehr_media_142143_400_300}