بررسی «پاسخ اضطراری» به بحران در کشورهای پیشرو
عکس نوشت|طرح واکنش سریع فرودگاه فرانکفورت
به گزارش پایداری ملی، اگر در هواپیما پزشک یا حتی خدمه اطلاع دهد که یک نفر مشکوک به بیماریهای عفونی مانند ابولا، کریمه سرخک یا هر بیماری مسری شناخته شده دیگری مشکوک شود به کاپیتان اطلاع می دهد. کاپیتان به فرودگاه برای پارکینگ در فضای بازتر و بیشتری اعلام نیاز می کند سرانجام هواپیما در موقعیتی کاملا منفک فرود می آید و اجازه پیاده شدن به هیچ مسافری را نمی دهند . بلافاصله پزشک کشیک با پوشش ویژه فرد مشکوک را در قرنطینه قرار داده و به بیمارستان مخصوص در شهر منتقل می شود.

عکس نوشت|طرح واکنش سریع فرودگاه فرانکفورت