گزارش تصویری/
تجهیزات آتشنشانی شهرداری مشهد مستقر در حرم مطهر رضوی