عملکرد شبکه جمع آوری آبهای سطحی تهران

به گزارش پایداری ملی، در این نشست که به منظور ارائه و بررسی آخرین دستاوردها و پژوهش‌های فنی و مدیریتی کشور در حوزه کنترل، مدیریت و مهندسی سیلاب در دانشگاه تهران برگزار شد، پیمان عباسی مدیرعامل شرکت خاکریز آب طی سخنانی با موضوع چالش‌های مدیریت سیلاب در پایتخت، به  ارائه تاریخچه‌ای از مطالعات طرح جامع آب‌های سطحی شهر تهران پرداخت.

وی با بیان آنکه تاکنون 530 کیلومتر از شبکه اصلی جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی توسط شرکت خاکریز آب اجرا شده است، وضعیت مطلوب معابر شهر تهران طی بارندگی‌های سال جاری را نشانه عملکرد مناسب این شبکه دانست.

عباسی با تاکید بر این نکته که کنترل و مدیریت سیلاب در مبدا و بالادست شهر تهران با بررسی، مطالعه و اجرای طرح های جدید امکان پذیر است، اجرای اقدامات مناسب در جهت جذب آب در بالادست را امری راهگشا دانست.

وی یادآور شد: شیب زیاد شهر تهران و اختلاف 800 متری تراز آب در بالادست و پایین دست پایتخت، فرصت مناسبی برای اجرای پروژه‌های نوین و استفاده بهینه از انرژی آب و سیلاب است؛ موضوعی که می‌تواند با همکاری نهادهایی همچون وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، به نتایج قابل توجهی منجر شود.