برق‌دار شدن ۲۵ روستای کشور در هر هفته

به گزارش پایداری ملی، علی چهل‌امیرانی با اشاره به اینکه 21 میلیون نفر از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند، گفت: برای ساکنان این مناطق که 26 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند حدود 250 هزار کیلومتر شبکه برق در حوزه شرکت‌های توزیع ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه 32 درصد شبکه کشور برای برق‌رسانی به روستاها ایجاد شده است، ادامه داد: در حال حاضر 57 هزار و 300 روستا با 4.5 میلیون خانوار از نعمت برق برخوردار هستند، به عبارتی در 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هر هفته 25 روستای کشور برق‌دار شده است.

چهل‌امیرانی با بیان اینکه 50 درصد شبکه برق روستایی کشور قدمت بالای 25 سال دارد و فرسوده است، اظهار کرد: از این رو طی سالیان گذشته بیش از 85 درصد اعتبارات داخلی و منابع حاصل از عوارض برق صرف بهسازی، توسعه، نگهداری و رفع فرسودگی شبکه‌های موجود روستایی شده و کمتر از 15 درصد آن به بخش برق‌رسانی روستاها و عشایر اختصاص پیدا کرده است تا بتوانیم خدمات مناسب و بدون وقفه‌ای را در اختیار مشترکان موجود قرار دهیم.

مجری طرح برق‌رسانی روستایی توانیر تاکید کرد: شبکه برق روستاها همواره به جهت پراکندگی و قرارگرفتن در شرایط جوی نامناسب بیشترین آسیب را متحمل می‌شود، بر این اساس برنامه‌های مهمی به منظور افزایش تاب آوری شبکه‌های برق روستایی، رفع افت ولتاژ و حریم در شبکه، اصلاح روشنایی، بهسازی و رفع فرسودگی شبکه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه امسال به 400 روستای کشور برق‌رسانی خواهیم کرد، ادامه داد: هم اکنون 99.9 درصد از جمعیت شهری و روستایی کشور از نعمت برق برخوردار بوده و تنها حدود 80 هزار نفر از جمعیت کشور بدون برق هستند.

چهل‌امیرانی با تاکید بر اینکه در دولت تدبیر و امید به دو هزار و 639 روستای کشور برق‌رسانی شده است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این رقم تا پایان دولت دوازدهم به سه هزار و 219 روستا افزایش پیدا خواهد کرد.