كشف تجهیزات پزشکی قاچاق در شهریار

به گزارش پایداری ملی، سردار محسن خانچرلی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر دپو تجهیزات پزشکی قاچاق توسط فردی در شهرستان شهریار، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام یک سری اقدامات نامحسوس، محل موردنظر را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از آن ۳۸۹۲ کارتن لوازم آزمایش خون قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه بنا به نظر کارشناسان ارزش این محموله ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است خاطرنشان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر و به همراه اموال مکشوفه پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.