مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری سمنان تاکید کرد
اهمیت مصون سازی بانک ها درمقابل تهدیدات سایبری
ایرج کارخائی مدیرکل پدافندغیر عامل استانداری سمنان در جلسه با اعضای کمیته پدافند غیرعامل بانک سپه و مدیریت شعب استان سمنان بر اهمیت رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ارتباط با مصون سازی تجهیزات و تاسیسات و ساختمان­های بانک ها در برابر هرگونه تهدیدات، تأکید کرد.

وی با اشاره به تهدیدات سایبری که صراحتا از سوی دشمن اعلام شده افزود:با توجه به اینکه دشمن به طور جــدی حمله سایبری به کشـور را در دسـتور کار خود قرار داده مـی­بایست تمـهیدات لازم بـا استــفاده از دستــور العــمل های پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدات احتمالی را در نظر گرفت.

مدیرکل پدافند غیرعامل همچنین افزودند: با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و استفاده اکثریت مردم و همچنین کلیه بانک ها از رایانه برای انجام اموربانکی خود، باید بانک­ها برنامه­ های لازم و از پیش تعیین شده برای مقابله و پیشگیری حملات سایبری را داشته باشند و در اولویت کارهای خود قرار دهند.

ایرج کارخائی با اشاره به جنگ­ های روانی احتمالی که ممکن است از سوی دشمن اعمال شوند گفت: بانک­ها می­بایست با توجه به الزامات پدافند غیرعامل تجهیزات، تاسیسات و نرم افزارهای ایمنی خود را مورد آزمایش و تمرین قرار دهند و نقاط قوت وضعف خود را شناخته تا در مواقع لزوم بهترین عملکرد خود را در برابر حوادث داشته باشند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همچنین تأکیدکرد: باتوجه به احتمال به وقوع پیوستن حوادث طبیعی و غیر طبیعی، باید بانک­ها مولد برق اضطراری برای استمرار خدمت رسانی به مردم در مواقع قطعی برق یا حوادثی که منجر به قطعی برق می­شود را داشته باشند.

وی افزود: اداره کل پدافند غیرعامل استانداری سمنان آمادگی برگزاری دوره­ های آموزشی به منظور بهبودسطح آگاهی کارکنان بانک در ارتباط با دستورالعمل­ های کاربردی پدافند غیرعامل و کاهش آسیب پذیری بانک ها در برابر تهدیدات را دارد.

درادامه ابوالقاسم چتری مدیریت شعب بانک سپه استان و اعضای کمیته پدافند غیرعامل بانک سپه به فعـالیت ها و موارد ایمنی پیش بینی شده که باتوجه به الزامات پدافند غیرعامل برای بانک­های استان تا کنون اجرا شده اشاره کردند و نیز برنامه­ های آینده خود برای مصون سازی در برابر هرگونه تهدیدات و همچنین مشکلاتی که برای اجرایی شدن آن­ها دارند را ارائه دادند.