عکس‌نوشت| اشتباه محاسباتی منافقین درباره قدرت دفاعی ایران
به گزارش پایداری ملی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در شرایطی که کشور در حدود 10 جبهه درگیر جنگ شدید بود منافقین تصمیم گرفتند که به کشور حمله کنند و آنها خیال می‌کردند ایران در ضعیف‌ترین شرایط خودش قرار دارد و طرح آنها این بود که با تجهیزات نظامی خودشان را به تهران برسانند.

عکس‌نوشت| اشتباه محاسباتی منافقین درباره قدرت دفاعی ایران