انجام ۵۹۹ عملیات بیولوژیک آبخیزداری در کردستان
به گزارش پایداری ملی، بختیار مرادی در سنندج اظهار کرد: امسال 599 عملیات بیولوژیک آبخیزداری در  8 هزار هکتار در حوزه‌های آبخیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ و طرح بوم‌سازگان زاگرس در روستاهایی اجرا می‌شود که دارای طرح‌های مرتعداری مصوب و مطالعات آبخیزداری هستند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح‌ها با مشارکت بهره‌برداران محلی انجام می‌شود، افزود: عملیات‌های بیولوژیک آبخیزداری با هزینه ۲۵ میلیارد ریال در سطح مناطق استان بر اساس فهرست بها انجام می‌شود که شامل خرید آبشخور، بذرپاشی، بذرکاری، کپه‌کاری، تبدیل دیم‌زارهای کم‌بازده، حفاظت و قرق مراتع با تأمین نهاده است.

مرادی اضافه کرد: با توجه به حجم بالای عملیات بیولوژیک آبخیزداری و تخصصی‌بودن اجرای آن در ستاد استانی پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری صندوق توسعه استان و دبیرخانه بوم‌سازگان زاگرس انجام پروژه‌های بیولوژیک آبخیزداری توسط معاونت فنی با نظارت کارشناسان اداره مرتع انجام می‌شود.

رئیس اداره مرتع و امور بیابان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان خاطرنشان کرد: در این زمینه از توانمندی کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استفاده خواهد شد.

رئیس اداره مرتع و امور بیابان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان یادآور شد: در عملیات بیولوژیک آبخیزداری از گونه‌های بومی و دارویی مانند  اسپرس یونجه، جاشیر، کما، آگروپاپیرون، آویشن، ختمی و کاسنی در اراضی ملی استفاده می‌شود و در سال جاری نیز اکثر بذرهای موردنظر توسط جوامع محلی و از عرصه‌های منابع طبیعی استان تهیه و در اختیار اداره‌کل منابع طبیعی قرار می‌گیرد.

مرادی گفت: در سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی عملیات‌های بیولوژیک آبخیزداری مانند تبدیل دیم‌زارهای کم‌بازده کنتور فارو بذرپاشی، بذرکاری، کپه‌کاری و مراتع با ۱۰۰ درصد پیشرفت کاری در 9 هزار و ۹۶۰ هکتار از مراتع  انجام شده است.