استفاده از عایق پشم به عنوان ملات ساختمان
به گزارش پایداری ملی، عایق پشم از ذوب مواد معدنی تولید می شود و بررسی های محققان اسپانیایی نشان می دهد 60 درصد از این ماده در کل جهان بعد از تولید برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد.

البته باقی مانده این ماده که پس از ساخت و ساز باقی می ماند استفاده خاصی ندارد و معمولا به عنوان زباله دور ریخته می شود، محققان دانشگاه بیالیستوک مجارستان با همکاری پژوهشگران اسپانیایی راهی برای استفاده از دور ریز این نوع عایق یافته اند.

آنها می گویند می توان از فیبرهای این عایق برای جایگزینی به جای نیمی از شن مورد استفاده برای تهیه ملات استفاده کرد تا از این طریق آجرهای یا بلوک های سیمانی را با استحکام بالایی به یکدیگر متصل نمود.

با توجه به اینکه چگالی و تراکم این ماده کمتر از ملات عادی است، وزن آن کمتر خواهد بود. از سوی دیگر استحکام ملات تازه نیز مناسب بوده و انعطاف بیشتری در مقایسه با آن دارد. همچنین می توان این ملات را کاملا خم کرد، بدون آنکه نگرانی در مورد شکستن و از بین رفتن ناگهانی آن وجود داشته باشد.

سازگاری بیشتر با محیط زیست، مزیت بیشتر این ملات است. این در حالی است که معمولا ملات های عادی به علت وجود مقدار زیادی شن در آنها محیط زیست را به شدت آلوده می کنند.