استفاده مایکروسافت از هوش مصنوعی برای نجات میراث فرهنگی جهان

به گزارش پایداری ملی، جهانی شدن باعث به خطر افتادن بخش زیادی از میراث تاریخی و فرهنگی جهان و ادغام آن در فرهنگ ها و تمدن های مهاجم شده و حالا مایکروسافت امیدوار است با به کارگیری هوش مصنوعی بتوان این میراث را نجات داد.

ابتکار عمل مایکروسافت در این زمینه هوش مصنوعی برای انجام کار خوب نام دارد و بر اساس آن از این فناوری نوظهور برای نجات و حفظ میراث فرهنگی دنیا استفاده می شود. این ابتکار عمل در کنار چند ابتکارعمل دیگر برای به کارگیری هوش مصنوعی برای حفاظت از محیط زیست و غیره اجرا می شود.

بر اساس تحقیقات یونسکو بیش از یک سوم زبان های فعلی جهان کمتر از هزار نفر سخنگو دارند و هر هفته دو زبان در دنیا به علت مرگ افراد آشنا به آنها از بین می روند.

پیش بینی ها حاکیست بین 50 تا 90 درصد از زبان های در معرض خطر دنیا تا قرن آینده از بین می روند و با از دست رفتن هر زبان بخشی از تاریخ انسانی نیز از دست می رود و جامعه ای توانایی برقراری ارتباط با گذشته را از دست می دهد.

 

برنامه هوش مصنوعی مایکروسافت با همکاری سازمان های غیرانتفاعی، دانشگاه ها و دولت ها برای شناسایی و حفظ زبان های در حال انقراض و نیز اماکن ارزشمند فرهنگی و تاریخی و نیز آثار و صنایع دستی و فرهنگی تلاش می کند.

این شرکت قصد دارد ظرف پنج سال آینده 125 میلیون دلار را به استفاده از هوش مصنوعی برای تحقق این اهداف اختصاص دهد و از برنامه مترجم مایکروسافت هم برای نجات برخی زبان های در معرض خطر در مکزیک استفاده خواهد شد.