دوره جدید بازدید نمایندگان از تأسیسات هسته‌ای برای کاهش تعهدات برجامی
به گزارش پایداری ملی، محمدابراهیم رضایی رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح برنامه‌های این کمیته برای بازدید از تاسیسات هسته‌ای گفت: کمیته هسته‌ای برنامه‌هایی برای بازدید از مراکز هسته‌ای دارد که پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه آن را اعلام و عملیاتی می‌کنیم.

وی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تعهدات برجامی، اظهار داشت: کمیته هسته‌ای قطعا اقدامات دستگاه‌های مربوطه برای کاهش سطح تعهدات برجامی را رصد کرده و گزارش آن را به نمایندگان ارائه می‌دهد.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با اشاره به گزارش‌های 6 ماهه کمیسیون امنیت ملی مجلس از نحوه اجرای برجام، اظهار داشت: گزارش 6 ماهه چهارم اجرایی کمیسیون امنیت ملی مجلس از نحوه اجرای برجام نیز تهیه شده و برای قرائت در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیئت رئیسه شده است.