هوای تهران سالم است/7 روز گذشته آلوده ترین هوای تهران در سال‌جاری
به گزارش پایداری ملی، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بر روی عدد 94 قرار گرفته و هم اکنون سالم است.همچنین طی 24 ساعت گذشته میانگین این شاخص بر روی عدد 98 بود و سالم محسوب می‌شد.

از ابتدای سال جاری تهران 25 روز هوای پاک 65 روز هوای سالم 15 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز ناسالم بوده است.

همچنین آمارهای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد از 9 تا 15 تیر هوای تهران در بدترین کیفیت خود طی سال 98 قرار داشته است که در این میان دوشنبه 10 تیر آلوده‌ترین روز سال با شاخص 160 اعلام شد.