چرا آمریکا و ناتو از موشک‌های اس-۴۰۰ روسیه هراس دارند؟
به گزارش پایداری ملی، روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو، امروز نوشت: نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» در تحلیلی یادآور شده است که علت اینکه آمریکا و متحدانش در ناتو از سامانه‌های دفاع ضدموشکی اس-400 روسیه هراس دارند، به خاطر امکانات آنها به عنوان یک ابزار موثر برای مبارزه با جنگ اقتصادی است.

این نشریه تاکید کرده است،  این سامانه‌ها برتری‌های راهبردی متعددی دارد: اولاً،سود حاصل از فروش این سامانه‌ها به کشورهای دیگر برای دولت فدراسیون روسیه بسیار قابل توجه است. در میان خریداران عمده خریداران اصلی این سامانه‌های موشکی، کشورهای چین، هند، ترکیه، عربستان سعودی و قطر قرار دارند. در واقع فروش این سامانه‌ها به متنوع‌سازی درآمدهای اقتصادی روسیه کمک کرده است.

در ثانی، سامانه‌های اس-400 پایگاهی برای مدرنیزه سازی تسلیحات نظامی این کشور می‌شود.تولید این نوع تسلیحات مدرن باعث تقویت موقعیت و اعتبار جهانی برای روسیه شده است.

ثالثاً، مسئله فروش آنها باعث برقراری و توسعه روابط مسکو با کشورهای خریدار موشک‌های اس-400 می‌شود، از آنجا که علاوه بر فروش آنها، شرایط برای آموزش نیروهای نظامی این کشورها و همچنین ارائه خدمات فنی پس از فروش برای روسیه فراهم می شود.

و در نهایت، امکان استفاده از سامانه‌های موشکی اس-400 در سراسر جهان گسترش پیدا می‌کند و این یک تهدید بالقوه علیه آمریکا بشمار می‌رود.

این نشریه همچنین می نویسد، فروش موشک‌های اس-400 به ترکیه از هم اکنون باعث شکاف بین کشورهای عضو ناتو شده است. اگر تحویل این سامانه‌ها به آنکارا تکمیل شود، به معنای آن است که مسکو سیستم دفاع ضد موشکی دارای ایستگاه رادار بسیار قدرتمند در منطقه نفوذ ناتو خواهد داشت.

«نشنال اینترست» یادآور شده است که مقامات واشنگتن ترکیه را به اعمال تحریم ها و حذف این کشور از برنامه جنگنده‌های اف-35 ، به خاطر خرید این سامانه‌ها از روسیه تهدید می کنند. البته با وجود این مقامات آنکارا تاکید کردند که از خرید موشک‌های اس-400 از روسیه صرف‌نظر نخواهند کرد.