مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی:
آماده باش کامل و رعایت نکات پدافندی در خصوص پیشگیری از بیماری مشترک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ضروری است
به گزارش خبرنگارپایداری ملی،احمد شریعتی مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: بارندگی‌های اخیر امکان وقوع و بروز انگل‌های داخلی و خارجی را افزایش داده و لذا اولویت ما تامین سم برای ایمن سازی دام‌های سبک و سنگین بوده است تا در فصل گرما دچار مشکل نشویم.

وی تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا که زمینه مساعدی را برای فعالیت عامل بیماری فراهم کرده و نیز شرایط موجود، لزوم آماده باش کامل و رعایت نکات پدافندی در خصوص پیشگیری از بیماری مشترک یادشده ضروری است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: لازم است نکات ایمنی در تمام کشتارگاه‌های دام استان توسط ذابحان، میادین دام توسط کارگران کشتارگاه و تمامی دامداران به دقت رعایت شود و دامداران از جابجایی بدون مجوز دام‌ها اجتناب ورزیده و قبل از هرگونه جابجایی حتما سمپاشی دام‌ها علیه انگل‌های خارجی انجام شود.

شریعتی بر افزایش آموزش گروه‌های هدف با همکاری جهادکشاورزی، صدا و سیما و دیگر رسانه‌های تاکید کرد و افزود: اطلاع رسانی به کلینیک‌های دامپزشکی برای اطلاع رسانی چهره به چهره به دامداران از جمله موارد مهم است و همچنین بازسازی و بهسازی اماکن دامی توسط دامداران نیز جزء اولویت باید قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کشتار دام در فضای خارج از کشتارگاه رسمی ممنوع است، تصزیح کرد: گروه‌های دامپزشکی با هرگوه ذبح غیرمجاز دام به شدت برخورد داشته باشند.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: در سال ۱۳۹۷ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأس گوسفند و بز و حدود ۶۰ هزار رأس گاو و گوساله و حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع جایگاه نگهداری دام علیه انگل‌های خارجی سم پاشی شده است.