دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی برگزار می‌شود
به گزارش پایداری ملی، زیرساخت‌ها در هر کشوری بنیان اساسی جامعه‌ی آن کشور محسوب می‌شوند و آسیب به آن‌ها می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را در کشورها ایجاد نماید و از آن‌جایی که زیرساخت‌ها به یکدیگر وابسته هستند و ارکان جامعه نیز به زیرساخت‌ها وابستگی دارند، آسیب در یک بخش می‌تواند بخش‌های دیگر را نیز تحت تاثیر جدی قرار دهد.

وقوع حوادث تلخ بهار سال جاری و تاثیر آن بر جامعه به این نکته تاکید دارد که می‌بایست اهمیت ویژه‌ای به زیرساخت‌های مهم و حیاتی داده شود، موضوعی که در حال حاضر مورد توجه تمام کشورهای دنیا بوده و با عنوان حفاظت از زیر ساخت‌ها آن‌را دنبال می کنند و دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیز در سال‌های اخیر به‌ عنوان یکی از ارکان علمی به بحث حفاظت از زیرساخت¬ها در سطح ملی و بین‌المللی پرداخته است.
دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های ملی برگزار می گردد

با عنایت به ضرورت توجه به زیرساخت‌های کشور بر اساس شرایط کنونی و از سوی دیگر رسالت دانشگاه صنعتی مالک اشتر در جهت تولید دانش، پژوهش و ظرفیت سازی ملی، این دانشگاه در نظر دارد دومین کنفرانس ملی در حوزه زیرساخت را با عنوان «حفاظت از زیر ساخت های حیاتی» را در شهریورماه سال جاری در استان مازندران  برگزار نماید.