برگزاری اولین جلسه کارگروه راه و شهرسازی شورای پدافند غیرعامل استانداری خوزستان در سال جاری

به گزارش خبرنگار پایداری ملی، امروز اولین جلسه کارگروه تخصصی راه و شهرسازی شورای پدافند غیرعامل استانداری خوزستان با حضور سعید فیوضی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، رضا رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان و اعضای کارگروه در اداره کل راه و شهرسازی برگزار گردید.

در این جلسه رضایی ضمن اشاره به رئوس برنامه های کارگروه در سال جاری، خواستار اجرای کامل و دقیق مصوبات توسط اعضاء شد.

وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت تهدیدات حوزه ی راه و شهرسازی، ضرورت پرداختن به مقررات مبحث 21 مقررات ملی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ماده 23 قانون الحاق، بسیار مهم، جدی و حیاتی است.

در پایان فیوضی ضمن تاکید بر اهمیت حوزه راه، مسکن و شهرسازی، تهدیدات این حوزه را مهم قلمداد کرد و از مسئولین این حوزه خواست تا با جدیت، اهتمام و توجه ویژه به رعایت الزامات پدافند، مقررات و آئین نامه ها، موجب بازدارندگی، مصون سازی و کاهش هزینه ها در این حوزه گردند.