بازدید هوایی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق سیلابی و مرزهای منطقه

به گزارش خبرنگار پایداری ملی از سیستان وبلوچستان،استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق سیلابی و مرزهای این استان بازدید کرد.

هدف از بازدید هوایی استاندار سیستان و بلوچستان از مناطق سیلابی و مرزهای این استان میزان آورد آب رودخانه های منطقه و بررسی امنیت مرزها بود.

در این بازدید که با بالگرد هواناجا صورت گرفت، موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان را هیاتی متشکل از فرماندهی مرزبانی استان، مدیرکل پدافند غیرعامل استان و مدیرکل امنیتی وانتظامی همراهی کردند.