مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری:
خطرهای سایبری دستگاه های اجرایی سمنان ارزیابی می شود
به گزارش پایداری ملی، ایرج کارخایی روز شنبه افزود: گروه مشاوران پدافند سایبری استان سمنان به منظور بازدید و ارزیابی بخش فناوری ارتباطات دستگاه اجرایی استان تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی و حذف آسیب پذیری تهدیدهای پدافندی و سایبری در دستگاه های اجرایی در زمان تهدیدهای احتمالی از علت های اصلی تشکیل این گروه است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان ادامه داد: در صورت بروز نقص های احتمالی برنامه هایی برای رفع چالش برای مصونیت سازی سامانه های فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی استان انجام می شود.

کارخایی اضافه کرد: گروه مشاوران پدافند سایبری استان تاکنون سامانه های ارتباطی 15 دستگاه اجرایی سمنان را ارزیابی کردند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان گفت: امن سازی زیرساخت ها در بخش پدافند غیرعامل مورد تاکید مسئولان استان و کشور است و تمامی نکات ایمنی با برگزاری نشست های تخصصی به دستگاه های اجرایی گوشزد می شود.

 تهدیدهای حوزه پدافند غیرعامل در زمان حاضر در سه گروه تهدیدهای فنی، زیستی و سایبری تقسیم‌بندی می‌شود که متناسب با هر سه حوزه، مبانی و اصولی پیشگیرانه برای در امان بودن بخش های حیاتی کشور مانند دستگاه های اجرایی خدمات رسان در بخش های آب و برق، ایمن سازی ساخت و سازها و مراکز درمانی مانند بیمارستانها، تعریف شده که در طول سال های اخیر در دل قوانین و مقررات گنجانده شده و در زمان حاضر به رعایت آن از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی وابسته است.