با حضور تجری مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان و مجری طرح جامع شهری گرگان برگزار شد:
بررسی نحوه مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل شهر گرگان باحضور مجری طرح
به گزارش خبرنگار پایداری ملی، جلسه بررسی نحوه مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل شهر گرگان با حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استان گلستان، کارشناسان موضوعی اداره کل پدافند غیرعامل و مجری طرح جامع مطالعات پدافند غیرعامل شهر گرگان و نماینده شهرداری برگزار شد.

در این جلسه چالش ها، مشکل ها، معضلات، راهکارها توسط مدیرکل پدافند غیرعامل و مجری طرح جامع شهری گرگان مطرح و مقرر گردید جلسات رفع مشکل و بررسی راهکارها با حضور مجری و ناظر طرح جامع استان در فروردین ماه برگزار گردد.


در این جلسه "احمد تجری مفرد" مدیرکل پدافند غیرعامل، با اشاره به تدوین سند جامع پدافندغیرعامل شهر گرگان تأکید کرد: این سند باید برپایه اطلاعات میدانی از دستگاه ها و با شناسایی دقیق تهدیدها تهیه شود تا بتواند برای آینده راهبردهای لازم را به مدیریت شهری گرگان ارائه دهد و از هدررفت منابع مالی جلوگیری کند. وی ضمن بیان اهمیت و لزوم طرح جامع پدافند غیرعامل شهری گرگان، بیان داشت: اگر سند جامع، دقیق و کاملی در حوزه پدافند غیرعامل در حوزه شهر گرگان داشته باشیم که حاوی اطلاعات مستند و کارشناسی شده باشد به راحتی می توانیم منابع ملی و استانی را برای گرگان جذب و هدایت کنیم.