سیستم موقعیت یابی اختصاصی انگلیسی ها در آستانه راه اندازی
به گزارش پایداری ملی، محققان دانشگاه ساسکس انگلیس می گویند موفق به ابداع فناوری جدیدی برای موقعیت یابی مکانی ماهواره ای شده اند و قصد دارند آن را جایگزین سیستم های آمریکایی جی پی اس و اروپایی گالیله کنند.

 انگلیس قصد دارد در زمینه سیستم های موقعیت یابی ماهواره ای از تمامی کشورهای جهان مستقل شده و دیگر به آمریکا یا اروپا وابسته نباشد.

مقامات انگلیسی می گویند این نوع وابستگی در صورت وقوع اختلافات سیاسی بین المللی می تواند برای این کشور مشکل آفرین باشد. انگلیسی ها بیم دارند که در صورت تشدید اختلافات دوجانبه با آمریکا یا کشورهای اروپایی، آنها دسترسی این کشور به سیستم موقعیت یابی خود را قطع کنند.

ترزا می نخست وزیر انگلیس در آگوست گذشته از اجرای یک طرح 92 میلیون پوندی برای پرتاب ماهواره به فضا و راه اندازی سیسام موقعیت یابی خاص انگلیسی بعد از خروج از اتحادیه اروپا خبر داده بود. اما با فناوری جدید محققان دانشگاه ساسکس می توان برای موقعیت یابی از ساعت های اتمی به جای سیگنال های ماهواره ای به منظور مکان یابی استفاده کرد.

این ساعت های اتمی قابل حمل موقعیت مکانی افراد را بر روی نقشه به سادگی نمایش داده و مسیریابی را تسهیل می کنند. دقت این ساعت ها فعلا تا 80 درصد عنوان شدهو قرار است در آینده این رقم باز هم افزایش یابد.