معاون سازمان انرژی اتمی: نیروگاه بوشهر هر سال ۲ ماه برای سوخت‌گذاری خاموش می‌شود
به گزارش پایداری ملی، محمد احمدیان، معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی می‌گوید که با توجه به فرآیند معمول تعویض سوخت در نیروگاه اتمی بوشهر، هر سال حدود 2 ماه یا کمی کمتر، این نیروگاه برای سوخت‌گذاری مجدد از مدار تولید خارج می‌شود.

معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: «با توجه به سوختی که در قلب رآکتور اتمی بوشهر قرار می‌گیرد، برای حدود 300 روز تولید مؤثر انرژی دارد. و خروجی که در این مقطع در نیروگاه داشتیم به دنبال این مرحله است. به دنبال این دوره سوخت‌گذاری است که در سال گذشته انجام شد و این هر سال تکرار خواهد شد. ما هر سال حدود 2 ماه یا کمی کمتر برای تعویض سوخت باید نیروگاه را از مدار خارج کنیم.»

پیشتر سازمان انرژی اتمی کشور گفته بود که از نیمه اردیبهشت ماه سال آینده و پس از تکمیل فرآیند سوخت‌گذاری مجدد در نیروگاه اتمی بوشهر، این واحد تولید برق اتمی به مدار باز می‌گردد.