برگزاری اولین دوره آموزشی سناریو نویسی و رزمایش پدافند غیرعامل در استان مازندران

به گزارش خبرنگار پایداری ملی،اولین دوره آموزشی سناریو نویسی و رزمایش پدافند غیرعامل در روز های دوشنبه و سه شنبه  در مجموعه آموزشی بانک ملی شهرستان بابلسر و با حضور اساتید ملی، در سطح دبیران کمیته های پدافند غیرعامل شهرستانی برگزار شد.

در این دوره به مباحث مختلف حوزه سناریو نویسی همچون مراحل تدوین و طراحی سناریو، مدل سناریو متداول در جهان، مراحل تدوین یک سناریوی فرضی، تدوین و مستند سازی سناریو، انتخاب، اجرا و پیاده سازی سناریو پرداخته شد.

مدرسین این دوره  آقای سبحانی نیا و حاتمی از اساتید شناخته شده سطح کشوری در حوزه سناریو نویسی به طرح مباحث مربوطه پرداختند