فعال شدن دوباره کارت سوخت در سال آینده بدون سهمیه‌بندی

احمد صفری در مصاحبه با رادیو افزود: تصمیمی که طی هفته جاری با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس گرفته شد اینکه در سال آینده بدون هیچ‌گونه اعمال تغییر قیمت و سهمیه‌بندی فقط از کارت سوخت استفاده شود.

وی در ادامه اظهار داشت: توزیع هدفمند سوخت در شرایط سخت تحریمی و اقتصادی در کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بدون شک با احیای مجدد کارت سوخت ضمن توزیع نظام‌مند و مدیریت بهتر فرآورده‌های نفتی موجب کاهش شدید آمار قاچاق سوخت در کشور خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با استفاده از کارت سوخت به طور کامل می‌شود جلوی قاچاق سوخت را در کشور سد کرد، افزود: شاید به صورت صددرصدی نباشد ولی در کاهش آمار قاچاق سوخت بسیار موثر و شکی در این قضیه نیست.