جلسه قرارگاه پدافند زیستی استان اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار پایداری ملی، روز گذشته جلسه قرارگاه پدافند زيستي استان با موضوع سند راهبردي مرزباني زيستي و ذخاير ژنتيك به رياست صفري مديركل پدافند غيرعامل استان در محل سالن اجتماعات استانداري اصفهان برگزار شد.

در اين جلسه كه به منظور تشريح آخرين اقدامات و عملكرد دستگاههاي عضو قرارگاه درخصوص دستورالعملهاي مرزباني زيستي و ذخاير ژنتيك برگزار شد، مديركل پدافند غيرعامل استان، ضمن بيان وضعيت كنوني كشور و استان درحوزه تهديدات اقتصادي و زيستي و ترفندهاي دشمنان جهت ضربه به زيرساختهاي اقتصادي و معيشتي كشور، از دستگاه هاي عضو قرارگاه درخواست هوشياري و مراقبت بيشتر مبني بر رعايت اصول پدافند غيرعامل را نمود.

جلسه قرارگاه پدافند زیستی استان اصفهان

سپس كارشناس پدافند زيستي ضمن ارائه و تشريح وظايف دستگاهها، آخرين انتظارات قرارگاه پدافند زيستي را در رابطه با موضوع دو سند فوق براي حاضرين بيان نمود.

در ادامه جلسه ادارات ذيربط مسائل و مشكلات موجود در مسير اجراي دو دستورالعمل را بيان و پيشنهادات راهبردي جهت حل آن ارائه گرديد. در پايان مقرر شد دستگاه هاي عضو قرارگاه در جهت ارتقاء ضريب امنيت در موضوعات پدافند زيستي درحيطه وظايف تخصصي ادارات خود اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارش نهايي عملكرد خود را به دبيرخانه قرارگاه تا پايان شهريور ماه ارسال نمايند.