همایش بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار برگزار می‌شود
به گزارش پایداری ملی،  امنیت مهم‌ترین رکن پیشرفت و سلامت جامعه است و توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف و تاثیرگذاری آموزش و تحصیل علم و دانش با وجود امنیت دست یافتنی می‌شود.

بدون امنیت دستیابی به هیچ دانشی به سهولت میسر نمی‌شود و کسب علم و دانش، اجتماع را در برابر انواع آسیب‌هایی که بنیان نظم و امنیت جامعه را متزلزل می‌کند مصون می‌دارد و
این همایش با شعار گفت‌وگو، احترام، اعتماد و همکاری جهت نیل به امنیت و پیشرفت جمعی
برگزار می شود و از منظر جمهوری اسلامی ایران همان گونه که خداوند سبحان، مسلمانان بلکه کل بشریت را به «تعاونوا علی البر و التقوی ...» دستور داده‌ است ، بزرگترین «بر و نیکی » در حال حاضر «امنیت پایدار» و مقابله هوشمندانه با ناامنی‌های منطقه است که اصولا ریشه‌های آن در خارج از منطقه قرار دارد، موضوعی که متاسفانه دورنمای روشنی برای پایان آن وجود ندارد.

امنیت پایدار این منطقه پیش نیاز پیشرفت مادی و معنوی آن است و این امنیت، بجز در سایه اعتماد، تعاون و همکاری کشور‌های منطقه به دست نمی‌آید.

اما دشمنان منطقه با هدف تنازع و درگیری بین کشور‌های منطقه و درون این کشور‌ها بر طبل منازعه می‌کوبند و در این بین متاسفانه تعدادی معدود از کشور‌های منطقه هم در این دام گرفتار شده‌اند.

اما جمهوری اسلامی ایران که حدود چهار دهه از عمر خود را سپری می‌کند، همواره با هدف انسجام در امت اسلامی حرکت کرده و نسبت به ثبات و پیشرفت امت اسلامی دغدغه داشته است.

با توجه به این موضوع، ارتقاء علمی در زمینه مبانی امنیتی، روزآمدسازی دانش تخصصی امنیتی، استفاده از آخرین دستاورد‌های نوین علمی ـ امنیتی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشگاه ها، بهره‌مندی از تجارب علمی نخبگان، اندیشمندان و خبرگان امنیتی، استفاده از منابع موجود علمی و آموزشی و بسط نظام آموزشی و جهت دهی و اثربخشی منابع موجود، شناخت دستاورد‌های علمی ـ امنیتی در نمایشگاه امنیتی، افزایش فعالیت‌های پژوهشی از طریق آشنایی با دستاورد‌های نوین امنیتی، اهداف همایش اعلام شده است.

همچنین امنیت مناطق مرزی ، سرزمین، امنیت شهری ، پدافند غیر عامل ، مهندسی عمران، مهندسی زلزله ، مهندسی معماری و توسعه پایدار ، مهندسی حمل و نقل و زیرساخت های شهری و سرزمینی ، مدیریت و برنامه ریزی شهری، مدیریت بحران، مخاطرات شهری و یافته‌های نو در امنیت شهری و مناطق سرزمینی، بخشی از محور‌های این همایش است.