مدیر امنیتی گوگل تهدید آژانس امنیت ملی آمریکا را در بالاترین سطح ارزیابی کرد
به گزارش پایداری ملی، این مدیر گوگل تصریح کرد که آژانس امنیت ملی ایالات متحده را یک تهدید مورد حمایت دولت می داند که به همان اندازه چین و روسیه برای فضای مجازی تهدید ایجاد می‌کند.

وی افزود که از عملکرد آژانس امنیت ملی امریکا احساس نگرانی می‌کند و هشدار داد: اگر این آژانس قادر به حملات سایبری باشد، سازمان‌های دیگر هم می توانند چنین حملاتی را انجام دهند.

این مدیر ارشد گوگل تاکید کرد که کمتر نگران تهدیدات فردی است و بیشتر ترجیح می‌دهد بر روی روش‌ها و شیوه‌های حمله جمعی و سازمانی تمرکز کند.

وی با اشاره به آژانس امنیت ملی آمریکا گفت: روش‌های مورد استفاده این سازمان به سادگی توسط یک کارتل اقتصادی بزرگ در مکزیک بر علیه کاربران ما قابل استفاده است و تمامی این بازیگران چنین ابزاری را برای حمله در اختیار دارند.

هیتر آدکینز که از یک دهه پیش در گوگل مشغول به کار است، گروه امنیتی این شرکت را شکل داده و یکی از دشوارترین مشاغل را در گوگل برای حفظ امنیت کاربران بر عهده دارد.