سردار جلالی در برنامه "تیتر امشب" با موضوع "نرم افزار باجگیر، و هشدارها"