سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برنامه گفتگو 18:30
سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برنامه گفتگوی خبری شبکه خبر گفت: ما در استانهای بوشهر، اصفهان، مرکزی، تهران و قم مانورهایی دادیم و حتی آموزشها را در دل مردم بردیم تا مردم در خطرات زیست محیطی و هسته ای بدانند چطور از خود محافظت کنند...