پیش بینی وقوع طوفان در دریای‎خزر!
به گزارش پایداری ملی، "نوربخش داداشی" با اشاره به تجربه و تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی و خروجی مدل های عددی جوی و اقیانوسی، اظهار کرد: از ظهر روز شنبه، سوم مهرماه جریان‌های شمالی در فراساحل دریای خزر تقویت می‌شود که از بعدازظهر سواحل جنوبی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
وی افزود: پیامد این رویداد وزش بادهای شدید و گاهی بسیار شدید در فراساحل و سواحل و طوفانی شدن دریا خواهد بود. بیشینه سرعت وزش باد در فراساحل بیش از 25 متر بر ثانیه و در سواحل گاهی تا 20 متر بر ثانیه پیش بینی می شود. بیشینه ارتفاع موج در فراساحل تا حدود 4.5 و در نزدیک ساحل تا حدود 3 متر مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان مازندران گفت: اوج فعالیت این سامانه بامداد و صبح روز یکشنبه پیش بینی می شود اما دریا تا روز دوشنبه همچنان مواج خواهد بود.
این مسئول با بیان اینکه ضمنا طی این مدت طوفانهای تندری و رگبار را نیز انتظار داریم، تأکید کرد: برای بعدازظهر روز شنبه تا ظهر دوشنبه تمامی فعالیت های دریانوردی ممنوع است.