امضای تفاهم همکاری سازمان پدافند غیر عامل با وزارت علوم
امضای تفاهم همکاری سازمان پدافند غیر عامل با وزارت علوم