کتاب آزمایشگاه امنيت

گسترش استفاده از فضای تبادل اطلاعات در کشور طی سال‌های گذشته و برقراری ارتباط از طریق وب، موجب افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات و وابستگی نهادهای مختلف به این پدیده گردیده است.

در کنار این توسعه نگرانی در مورد امنیت اطلاعات نیز متاثر از فناوری جدید شده است.

امروزه بخش قابل توجهی از نگرانی‌های امنیتی در سازمان‌ها در حوزه امنیت شبکه و نرم افزار و به طور کلی امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد. گرچه در بعد امنیت شبکه فعالیت‌های زیادی در داخل کشور و همچنین در خارج انجام شده است ولی دیدگاه امنیتی به تولید نرم افزار و استفاده از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این دیدگاه منجر به این واقعیت شده است که درصد بالایی از آسیب پذیری‌های فضای تبادل اطلاعات در زمینه نرم افزار و برنامه کاربردی باشد.

تقابل نظام جمهوری اسلامی ایران با استکبار جهانی، رویکرد استفاده حداکثری از توان داخل کشور برای ایجاد سامانه‌های نرم افزاری را اجتناب ناپذیر می‌گرداند.در این راستا تمرکز بر حفظ امنیت سامانه‌های نرم افزاری و به طور خاص نرم افزارهای مورد استفاده در سامانه‌ها و مراکز حیاتی ضروری است. بدیهی است به منظور نیل به ضریب قابل قبولی از امنیت در این نرم افزارها، نیازمند پیش بینی مکانیسم‌های مناسبی جهت ارزیابی امنیتی نرم افزارهای مورد استفاده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم.
*براي مطالعه متن كامل؛ 'آزمایشگاه امنیت نرم افزار و سیستم عامل' به لينك زير مراجعه كنيد.
 
براي دانلود كتاب 'آزمایشگاه امنیت نرم افزار و سیستم عامل' كليك كنيد