اولین دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل از دانشگاه عالی دفاع ملی فارغ التحصیل شد

دکتر سعید علوی وفا از رساله دکتری خود تحت عنوان ""راهبردهای پدافند غیر عامل در رسانه ملی در برابر تهدیدات""  با راهنمایی دکتر غلامرضا جلالی ،با نمره عالی دفاع کرد.

سازمان پدافند غیر عامل کشور این موفقیت را به ایشان و دانشگاه عالی دفاع ملی تبریک میگوید.