پدافند غیرعامل زیستی برای حفظ منابع + فیلم
پدافند غیرعامل زیستی برای حفظ منابع + فیلم
این پدافند برای مقابله با حوادث و خطراتی که منابع طبیعی را تهدید می کند آماده است.برای دانلود اینجا را کلیک نمائید