اطلاعیه کارت ورود به جلسه آزمون
اطلاعیه آزمون کارشناسی ارشد امنیت ملی با گرایش پدافند غیر عامل
به آگاهی آندسته از داوطلبینی که در آزمون کارشناسی ارشد امنیت ملی با گرایش پدافند غیر عامل شرکت نموده اند می رساند کارت ورود به جلسه آزمون یاد شده در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 19و 20 خردادماه 1394 و برگزاری آزمون در روز پنجشنبه مورخ 21 خرداد1394 در دانشکده علوم وفنون فارابی صورت می گیرد.