كتاب کارگزار پست

در توصیف ارائه شده برای کارگزار هدف دو ویژگی عمده مدنظر است که سعی شده است تا جهت نیل به آنها راه حل‌های بومی مطلوب ارائه گردد.

با پیشرفت ارتباطات در دنیای امروز و پیدایش اینترنت، ابزارهای ارتباطی میان انسان‌ها نیز الکترونیکی شده است. با توجه به اهمیت این مقوله در دنیای ارتباطات و نیاز به محصولات بومی که نیازهای امنیتی و قابلیت پشتیبانی از حجم بالای کاربر را برآورده سازد. در این کتابچه توصیف فنی یک کارگزار نامه الکترونیکی امن و مقیاس پذیر، ارائه شده است.

در توصیف ارائه شده برای کارگزار هدف دو ویژگی عمده مدنظر است که سعی شده است تا جهت نیل به آنها راه حل‌های بومی مطلوب ارائه گردد.

این دو ویژگی شامل پوشش تعداد زیاد کاربر و تامین امنیت حداکثری با استفاده از روش‌های مختلف از جمله فراهم کردن زیر ساخت کلید عمومی امکانات امنیتی رمزنگاری و امضای رقمی است.

براي دانلود كتاب كليك كنيد