کد خبر: ۴۷۶۰۳
تاریخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۰
مدرس مدیریت ریسک وبیمه راجع به حوادث اخیر نظیر سیل و هجوم ملخ‌ها به کشور گفت:با مدیریت ریسک می‌توان آثارحوادث طبیعی را کاهش داد.
به گزارش پایداری ملی،‌ مدتی است کشور درگیر حوادث طبیعی مانند سیل، ریزگرد و همین اواخر هم با هجوم ملخ‌ها به 6 استان کشور مواجه است درباره این موضوعات رامین امینی زارع مدرس مدیریت ریسک وبیمه گفت:

واقعیت آن است که درشش استان جنوبی کشورهجوم  میلیاردها ملخ مهاجم وجوددارد،کانون های اصلی این هجوم بزرگ بیولوژیک، تحت تاثیر بارندگی های اخیر،شرق آفریقا،عربستان وسپس ایران است،پیش بینی فائو آن است که احتمال دارد ازاواخر دومین ماه امسال  با حجم گسترده تری از ملخ های مهاجم روبرو شویم،به عبارت دیگراحتمال دارد،20دسته ملخ که هردسته بین 20تا150میلیون ملخ است از دریای سرخ به عربستان می آید ودرمناطق مرکزی و ربع الخالی هم 8دسته به همان میزان مستقراست.درطول تاریخ این مسیر وجودداشته ولی از هجوم سال 1342تاکنون بی سابقه بوده،برهمین اساس فائو رویارویی بااین آفت بی رحم رابااهمیت درجه یک اعلام کرده است. این آفت بی شفقت، گذشته از گیاهان،به پوست درختان نیز حمله ور می شود،ای کاش دولت عربستان اقدامات لازم در پیش گیری این آفت را به کار می بست.ماهیت این حشره مقاومت بسیار دربرابر انواع شیوه های مبارزه وکنترل است.

وی افزود: ازدیدگاه مدیریت ریسک،علاوه برملخ،کشاورزان در استان‌های مازندران، گلستان و اردبیل و سایر استان‌های محتمل، باید مراقبت لازم جهت جلوگیری از شیوع بیماری فوزاریوم خوشه را داشته باشند و به محض مساعد بودن شرایط و فنولوژی گیاه براساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات اقدامات لازم رابرای مبارزه انجام دهند.

امینی ادامه داد: به نظرباید کشاورزان وعموم مردم توصیه های سازمان حفظ نباتات رابه عنوان متخصص ومسوول این موضوع به دقت به کاربرند. درتاریخ ایران وجهان بارها حمله ملخ ثبت شده است ازجمله اشاره سعدی که می گوید:ملخ بوستان خوردو مردم ملخ
بزرگ‌ترین گروه ملخها که تاکنون ثبت شده، در سال ۱۸۷۵ در نبراسکا دیده شده، که در حدود بیش از ۱ هزارمیلیارد ملخ بالدار در کنار هم وجود داشته‌است.

امینی درباره وضعیت سیل اخیر درکشور هم گفت:به گزارش سازمان ملل،سیل ،طغیان رودها ومشکلات ناشی از بارندگی،بارش های اخیر،دست کم زندگی 12میلیون شهروند رادر ایران تحت تاثیر قرار داده است.این بدترین فاجعه طی 15 ساله اخیر است،پرتال دفتر هماهنگی امورانسان دوستانه سازمان ملل متحد نیزمی گوید:دومیلیون شهروندبه کمک های انسان دوستانه نیاز دارند وبیش ازنیم میلیون نفرمجبوربه ترک محل سکونت خود شده اند.

درحادثه سیل اخیر235شهرو4هزارو304روستا درگیر سیل شدند که دوره بازگشت200سال وبیشتر داشته اند.

اگرچه آنچه تاکنون به عنوان خسارت 400هزار میلیاردریالی سیل اخیر در کشور تخمین زده می شود اما احیای برخی تالاب ها وافزایش سطوح بسیاری از سفره های آب زیر زمینی راهم باید به عنوان یک فرصت در دل این نقمت در نظر داشت،شماری از مزارع آب گرفته مشروط به نپوسیدگی وادامه فتوسنتز امکان بازیابی وبازتوانی دارند ودر برخی نقاط ایران مکانیزم گیاه دربرابر این رویداد طبیعی تاب آوری داشته وامکان جبران تولیدرادارد.

براساس آمار باحدود 310میلی متر بارندگی در7ماهه نخست سال آبی جاری،این سال پربارش ترین سال در نیم قرن اخیر در کشور به شمار می آید.

مدرس ریسک و بیمه گفت: دولت براساس راهبرد وسیاست بلند مدت ودر شرایط کنونی تغییر اقلیم که رخداد خطری مشابه یابدتر رادرهمین سال محتمل می سازد،از سازوکاربسیار کارآمدمدیریت ریسک و بیمه استفاده کند،بخشی از وجوهی که به عنوان کمک بلاعوض می خواهد پرداخت کندرامی شود به عنوان حق بیمه تلقی نمودو سطوح بسیاری رابیمه کرد. ایران همان گونه که تجربه موفق درسطح جهانی ،دراجرای قانون بیمه فراگیر طیوررادارد وتوانسته یک میلیارد قطعه طیوررادر هرسال بیمه کند،می تواند کل جمعیت دامی وآبزیان کشوررانیزبیمه کند،دراین مکانیزم باپرداخت حق بیمه ای بسیار ناچیزودرحد قیمت یک بسته تنقلات،می شودیک راس دام رادربرابرسیل ومانند آن بیمه کرد ودرصورت رخدادحادثه، سرمایه دامی کشور بی هیچ دغدغه ای احیاشده وخسارت دامداران جبران گردد،برای دولت نیز این امر بهتر است.

وی گفت:‌ازدیدگاه یک معلم ریسک تاکید می کنم اگردرکنار مدیریت ریسک های فنی، اهتما م مردم ودولت به بیمه های فراگیر باشد مثلا کلیه واحدهای مسکونی بیمه پایه سیل،آتش سوزی وزلزله راداشته باشند،خسارات مالی،به راحتی وبارعایت دقت وعدالت ممکن است.امسال بهترین فرصت برای تبیین واستقرار فرهنگ بیمه در کشور است.مدیریت ریسک وبیمه تاب آوری اقتصادی –اجتماعی رادربرابر چنین امواج سهمگین بالابرده وپایه های امنیت غذایی و استقرار آن را مستحکم می سازد.

 امینی درباره ریزگردها هم گفت:برخی تصور می کنند با بارش های امسال،کشور وارد یک دوره ترسالی بلند مدت شده است،به نظرمی رسدقرینه ای علمی وتعمیم پذیر،برای این گمان خوشایند وجود ندارد وهمچنان باید مواظب ورود ریزگردها وآلودگی هوادر شهرهایی همچون اهوازباشیم،گمان می رفت در ترسالی شدید امسال دست کم شاهد ریزگرد نباشیم اما واقعیت این است که پدیده خارج از انتظاری رخ نداده است.مقیاس ریزگرد دقیقا همان مقیاس مناطق رودررو باترسالی نیست.ریزگردها گاهی تاصدها کیلومتر از سطح زمین فاصله می گیرند وگاهی از تاریخ،شمال قاره سبز اروپارانیز نشانه رفته اند.

مثال مشهوری در اقلیم شناسی هست که می گوید:هاریکان ونسیم هردوباد هستند امادردومقیاس متفاوت!

وی ادامه داد: نتیجه این که باتقویت سازوکارها درقالب مدیریت ریسک می توان کشورراقوی کرد،اکنون بایدبامدیریتی متمرکز وجوان وبانشاط به تعدادکافی هلی کوپتر امدادی درقالب ملل متحد خرید،صندوق بیمه حوادث طبیعی رامانند بسیاری از کشورها باسرمایه کافی ومشارکت مردم ودولت تشکیل داد،بیمه های فراگیرراایجادکرد،پوشش گیاهی مراتع را تقویت کرد،جنگل راپاس داشت،درمردم احساس هم گرایی ونوع دوستی ومیهن دوستی را تقویت کرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: