کد خبر: ۲۸۸۷۶
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۷

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهhttp://paydarymelli.ir/files/fa/news/1396/5/15/73990_656.jpgوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهورhttp://paydarymelli.ir/files/fa/news/1396/5/15/74002_665.jpgی اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تhttp://paydarymelli.ir/files/fa/news/1396/5/15/74000_829.jpgحلیف دوازدهمین دورهhttp://paydarymelli.ir/files/fa/news/1396/5/15/73998_943.jpg ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: