کد خبر: ۲۶۷۵۹
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۶
اسفند ماه 95؛
افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد
افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

افتتاح نخستین مرکز آموزشی و مهارت‌آموزی پدافند غیرعامل در حوزه ‍‍CBRNE در یزد

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: