کد خبر: ۱۱۸۲
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۹:۰۳

قوانين موضوعه و مصوبات ابلاغي مراجع رسمي کشور
آئين‌نامه اجرايي بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه (الزام دولت)
• تصويب پيش‌نويسي سياستها، خط‌مشي‌هاي پدافند غيرعامل.
• ايجاد زمينه‌هاي مناسب فرهنگي به منظور القاي آگاهي در خصوص پدافند غيرعامل.
• تصويب و ابلاغ ضوابط دستورالعملهاي (عمومي و اختصاصي) در خصوص پدافند غيرعامل.
• تعيين مصاديق تأسيسات زيربنايي ساختمانهاي و شريانهاي حساس و حياتي.
• تصويب سطح‌بندي و اولويت‌بندي مراكز تحت پوشش با پيشنهاد دستگاه اجرايي.
• تصويب طرحهاي پدافند غيرعامل و اعتبار مورد نياز آن.
• بررسي و تأييد نتايج ارزيابي از اجراي طرحهاي پدافندغيرعامل به منظور اجماع و بهينه‌سازي طرح‌ها و و روش‌ها.
• ايجاد هماهنگي لازم در دستگاه‌هاي اجرايي.
• نظارت بر اجراي صحيح آئين‌نامه.
• بند پ تبصره 17 قانون بودجه 1384 (تأمين اعتبار و روشها).
• آئين‌نامه اجراي ماده 43 قانون برنامه چهارم (مطالعه توجيهي).
  سياست‌هاي كلي دفاعي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
1. تقويت توانمندي دفاعي
• روزآمد نمودن سازمان،سلاح و تجهيزات،ساختار آموزشي،بهينه کردن سيستم‌هاي اصلي
• پاسخ ‌گويي سريع قاطع و غير قابل پيش‌بيني
• بهينه نمودن نظام آموزشي
• توسعه کمي و کيفي بسيج
• تقويت سيستم دفاعي
• امنيت مرزهاي زميني
• تقويت و توسعه سيستم پدافند هوايي
• توسعه توانمندي‌هاي دريايي
• حذف و ادغام سازمان‌هاي موازي
• کسب برتري نظامي
2. ايجاد توازن قوا
• استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته
• شکل دهي همکاري‌هاي امنيتي با کشورهاي همسايه
• شکل‌دهي قراردادها پيمان‌ها و کنوانسيون‌هاي منطقه‌اي
• عضويت در پيمان‌هاي همکاري‌هاي نظامي منطقه‌ای
3. افزايش قدرت بازدارندگي در برابر اسرائيل
• تقويت سيستم اطلاعاتي
• عمليات رواني
4. بازدارندگي تهديدات نظامي جهاني
• افزايش توان پايداري
• توسعه منابع نبرد نامتقارن
• استفاده از فناوري‌هاي قابل دستيابي
• توان جنگ رواني
• نمايش قدرت و اراده عمل
5. تحصيل آمادگي براي ابتکار عمل
• تقويت سيستم اطلاعات امنيتي دفاعي
• شناسايي منابع و منافع دشمن
• کسب آمادگي ضربه زدن ابتکاري و غير متعارف
6. حفاظت از منافع حياتي
• توسعه نفوذ فرهنگي و اطلاعاتي
• توسعه ناوگان دريايي
7. تجهيز نيروهاي مسلح
• سيستم پيشرفته موشکي
• سيستم پيشرفته پدافند هوايي
• سيستم پيشرفته دريايي
• سيستم پيشرفته هوايي
• توسعه سرمايه گذاري
• الکترونيک
• ارتباطات
• اطلاعات
• مخابرات امن
• جنگ الکترونيک و اطلاعات
• سيستم يکپارچه فرماندهي و کنترل
• توسعه هوشمندي در تسليحات
8. سازماندهي نيروهاي مسلح
• سازماندهي و حفظ
وحدت
اقتدار
انضباط
انسجام
• جاذبه و بهبود معيشت و منزلت
• توسعه و تحول نظام آموزشي
• تحرک و سرعت عمل
• اصلاح سيستم‌ها روش‌ها و حذف موازي‌ها
• بهينه سازي سيستم مديريت
9. تقويت بسيج
• امنيت و توسعه انضباط اجتماعي
• جذب آموزش و انسجام و آمادگي رزمي
• افزايش توان سازماني
• فراخواني
• ارتقاي پشتيباني
• تعميم ارتش بيست ميليوني در ساختار اداري نظام
• تحقيق طراحي و توسعه
• فرهنگ‌سازي آگاه‌سازي مردم
10. پدافند غير عامل
• سيستم يکپارچه پدافند عامل کشور
• آمايش سرزميني
• تقويت پدافند غير عامل
11. طرح جامع آمادگي‌هاي لازم
• تعيين وظايف هر يک از سازمان‌هاي دولتي
• مديريت جنگ و بحران
• فراخوان بسيج و احتياط
• دومنظوره سازي واحدها
• طراحي و اجراي رزمايش‌ها
12. ارتقاي توان کيفي و کمي صنايع نظامي و صنايع مکمل
• تقويت توسعه و نوسازي صنعت
• بالا بردن توان کمي و کيفي صنعت
13. تأمين نيازهاي مالي
• تأمين اعتبارات مورد نياز
سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه ج.ا.ايران
• تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري، قناعت، و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد.
• فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات
• ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز
• تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني-اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي
• تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني
• سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به معروف و نهي از منكر
• اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي مورد نظر در افق چشم‌انداز
• مقابله با تهاجم فرهنگي
• سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
• كسب فناوري، به ويژه فناوري‌هاي نو، شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست‌محيطي، هوافضا و هسته‌اي
• اصلاح نظام آموزشي كشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق چشم‌انداز.
• ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضائي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
• اصلاح نظام اداري و قضائي در جهت افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تاكيد بر تمركززدائي در حوزه‌هاي اداري و اجرائي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
• تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاي جايگاه جهاني ايران.
• تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.
• اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارت و بازرسي
• اولويت دادن به‌ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت‌ها و امكانات و مسئوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي
• ارتقاي توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منابع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
• توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
• تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته.
• توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‌هاي قضائي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
• تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.
• اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
سیاست‌های کلی برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری
الف- تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملى با تأكيد بر:
1ـ تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پيشگيرى از تحركات ضد امنيتى.
2ـ  تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‏هاى اطلاعاتى، انتظامى و قضايى و هماهنگى بين آنها براى تأمين اشراف اطلاعاتى و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهديدهاى نرم.
3ـ ايجاد سامانه يكپارچه نرم‏افزارى اطلاعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‏اى، توسعه علوم و فناورى‏هاى مرتبط با حفظ امنيت سامانه‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى به منظور صيانت از فضاى تبادل اطلاعات، تقويت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رايانه‏اى و صيانت از حريم فردى و عمومى.
4ـ  تقويت زير ساخت‏هاى انسجام و همبستگى ملى براى پيشگيرى و مقابله با عوامل بروز گسست‏هاى هويتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.
ب- ارتقاء توانمندى‏هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضى، منافع و امنيت ملى و مقابله مؤثر با تهديدهاى خارجى و ايجاد توازن منطقه‏اى با تأكيد بر:
1ـ  كسب دانش و فناورى‏هاى نو و نرم‏افزارهاى پيشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنايع دفاعى، افزايش ضريب خودكفايى با توسعه تحقيقات و بهره‏مندى از همه ظرفيت‏هاى صنعتى كشور.
2ـ  اهتمام به حضور نيروهاى مردمى در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى و كيفى بسيج مستضعفان.
3ـ ‌ گسترش پدافند غيرعامل
سیاست‌های کلی نظام درباره پدافند غیر عامل کشور (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام):
1- تاکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.
2- رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفا، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت به ویژه در طرح های  آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.
3- طبقه بندی مراکز، اماکن و تاسیسات حائز به حیاتی، حساس و مهم و تجدید نظر در این طبقه بندی در صورت لزوم.
4- تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه- فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت نظامی و غیر نظامی موجود و در دست اجرا بر اساس اولویت بندی و امکانات، حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز توسط دولت.
5- تهیه طرح جامع پدافند غیر عامل در برابر سلاح های غیرمتعارف نظیر هسته ای، میکروبی و شیمیایی.
6- دو یا چند منظوره کردن برخی از مستحدثات، تاسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصلاتی ( با نظر نهاد مسئول در بند 13) در جهت بهره گیری پدافندی از آنها به ویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.
7- فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه بکار گیری اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در بخش دولتی و غیر دولتی، پیش بینی آموزشهای متناسب در سطح عمومی و عالی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.
8- رعایت طبقه بندی اطلاعات طرح های پدافند غیرعامل.
9- ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و خروج این گونه تاسیسات از شهرها و پیش بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در کنار تاسیسات پر خطر یا تعرف حریم آنها.
10- حمایت لازم ازتوسعه فناوری و صنایع مرتبط با پدفند غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی.
11- اصول و ضوابط مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه های اطلاع رسانی، مخابراتی و رایانه ای.
12- تعیین یا ایجاد نهادی در دولت برای تدوین، طراحی، برنامه ریزی و تهیه ضوابط، استانداردها و آیین نامه‌های پدافند غیرعامل و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب و نظارت بر اعمال آنها.
13- پیش بینی ساز و کار لازم برای تهیه طرح‌های مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح‌ها و برنامه‌ها و مدیریت نهادهای مسئول در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم افزایی و کاهش هزینه‌ها.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: