پایداری ملی

ثبت نام شرکت‌های مهندسین مشاور متقاضی دریافت گواهینامه پدافند غیرعامل در دوره‌های آموزشی

ثبت نام شرکت‌های مهندسین مشاور متقاضی دریافت گواهینامه پدافند غیرعامل در دوره‌های آموزشی

معاونت طرح ریزی و نظارت فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور، دوره‌های آموزشی مجازی برای شرکت های مهندسین مشاور برگزار می‌کند.
نهمین دوره کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل

نهمین دوره کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل

برگزاری آزمون نهمین دوره کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل با گرایش امنیت ملی